Hilka Wolschrijn

Hilka Wolschrijn

Hilka Wolschrijn is afgestudeerd als apotheker in 1987 (BIG19048352917). Sindsdien heeft zij zich in meerdere werkkringen gespecialiseerd, vooral in patiëntenvoorlichting. Met Bruring&Wolschrijn is zij gestart in 1996.

Naast algemene farmaceutische kennis zijn haar expertisegebieden mondelinge en schriftelijke patiëntenvoorlichting, rijvaardigheidsbeïnvloeding door geneesmiddelen en educatie.

Patiëntenvoorlichting

Voor B&W schrijft zij voorlichtingsmateriaal: o.a. bijsluiterteksten (zoals Teksten Bruring&Wolschrijn), informatieteksten over geneesmiddelen op www.apotheek.nl, informatiebrochures voor patiënten en redigeert zij teksten voor Kijksluiter.

Verder heeft zij op de Universiteit Utrecht faculteit Farmacie van 2002- 2007 gewerkt als docent en leerlijnconsulent schriftelijke communicatie.

Dat volgde op haar coördinatorschap van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen (Universiteit Utrecht) van 1991 -1998 . De Wetenschapswinkel regelde dat (vooral) patiëntenverenigingen gratis onderzoek konden laten uitvoeren op de universiteit. Meestal betroffen dit afstudeerscripties of bijvakonderzoeken. Belangrijk was dat de onderzoeksresultaten zo gepresenteerd werden dat ze begrijpelijk waren voor de klanten van de winkel.

Haar werkzaamheden in patiëntenvoorlichting begonnen bij de Stichting Health Base. Daar stond zij aan de wieg van de Geneesmiddel Informatie Teksten. Een bestand ‘bijsluiters’ voor het Pharmacomsysteem. (1987/1988 en vervolgens van 1990-1995)

Hilka is sinds 1993 docent en examinator patiëntenvoorlichting aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 doet zij deze werkzaamheden vanuit B&W.

Ook heeft zij zitting in de kwaliteitscommissie van Kijksluiter.

Rijvaardigheidsbeïnvloeding door geneesmiddelen

Hilka Wolschrijn legde de basis voor een classificatiesysteem voor rijgevaarlijke geneesmiddelen. Bij het toenmalige Instituut voor Geneesmiddelen, Veiligheid en Gedrag heeft zij tussen1988-1990 de haalbaarheid van dit classificatiesysteem onderzocht. Het categoriseringssysteem Wolschrijn en de Gier is in 2008 in Nederland in gebruik genomen.
Hierover heeft Hilka sindsdien cursusbijeenkomsten ontwikkeld voor en gegeven aan Nederlandse en Belgische apothekers en artsen (resp. de cursussen Rijgevaarlijke Geneesmiddelen en Medicatie en Verkeer), een e-learningcursus Verkeer en geneesmiddelen geschreven voor SBA-practinet en meerdere cursussen verzorgd voor apothekersassistenten (via de SBA-cursus Geneesmiddelen in het verkeer).
Op de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Farmacie onderzocht zij in 2010 de ICT-mogelijkheden voor de implementatie van het classificatiestysteem rijgevaarlijke geneesmiddelen in apotheken.

Educatie

Hilka beschikt over een onderwijsbevoegdheid scheikunde en de basiskwalificatie onderwijs (BKO) van de Universiteit Utrecht. Ze heeft ervaring met lesgeven aan studenten farmacie, apothekers en apothekersassistenten. Bovendien heeft ze voor deze groepen onderwijsmateriaal ontwikkeld.

Op de Universiteit Utrecht, Farmacie was zij tussen 2002- 2007: coördinator van het onderwijsblok Geneesmiddelinformatie. Hier heeft zij tevens onderwijsmateriaal voor ontwikkeld.

Vanuit B&W maakt zij (e-learning)-cursussen en geeft trainingen voor apothekersassistenten en apothekers.

Overige ervaring

Auteur Doping Almanak in opdracht van Amsterdam Medical Press, Noordwijk ; Inventarisatie thema ‘verspilling in de gezondheidszorg’ voor de Consumentenbond; 1988 Vrije Universiteit Amsterdam; onderzoek Farmacochemie.