Doven en slechthorenden

image_pdfimage_print

Ons is weinig materiaal bekend voor doven en slechthorenden. Mogelijk zijn van de KNMP de instructievideo’s over toedienen van geneesmiddelen van nut. Tekst is in het Nederlands.

Ook heeft de Wetenschapwinkel Geneesmiddelen een visuele bijsluiter ontwikkeld:

Visuele bijsluiter voor vroegdoven met een nevenhandicap

Vroegdoven met een nevenhandicap kunnen vaak niet of nauwelijks lezen en worden gehinderd door hun verstandelijke handicap en de hulpverleners beheersen de Nederlandse Gebarentaal (NGT) meestal niet. Dat betekent dat deze groep vaak informatie over geneesmiddelen krijgt die voor hen niet begrijpelijk is, terwijl ze daar wettelijk wel recht op hebben. Bovendien gebruikt deze groep in verhouding veel medicijnen.

Bij de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen is gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Daarvoor is er een visuele bijsluiter ontwikkeld en getest. Deze bijsluiter kan de voorlichting in gebarentaal (al dan niet met tolk) door betrokken hulpverleners ondersteunen. De bijsluiter is bedoeld om de zelfstandigheid van de vroegdoven te vergroten en hen te motiveren om hun geneesmiddelen in te nemen. Daarnaast verschaft het hulpverleners een bruikbaar hulpmiddel dat in de gehele communicatielijn kan worden gebruikt.

Geïnteresseerd? De volledige rapportage van dit project is hier in te zien en te downloaden.photo_visuelebijsluiter