Hilka Wolschrijn

image_pdfimage_print

Hilka Wolschrijn

In het kort

Hilka Wolschrijn is een apotheker die gespecialiseerd is in patiëntenvoorlichting, rijvaardigheidsbeïnvloeding door geneesmiddelen en educatie. Zij is ook docent en examinator patiëntenvoorlichting aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft onder andere meegewerkt aan de ontwikkeling van een classificatiesysteem voor rijgevaarlijke geneesmiddelen en de website www.apotheek.nl.
Met Bruring&Wolschrijn is zij gestart in 1996.

 

 

 

Opleiding

Hilka Wolschrijn is afgestudeerd als apotheker in 1987 (BIG19048352917). Ze beschikt over een onderwijsbevoegdheid scheikunde en de basiskwalificatie onderwijs (BKO) van de Universiteit Utrecht.

Patiëntenvoorlichting

Voor B&W schrijft zij voorlichtingsmateriaal: o.a. bijsluiterteksten (zoals Teksten Bruring&Wolschrijn), informatieteksten over geneesmiddelen op www.apotheek.nl, informatiebrochures voor patiënten en redigeert zij teksten voor Kijksluiter.

Hilka is sinds 1993 docent en examinator patiëntenvoorlichting aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 doet zij deze werkzaamheden vanuit B&W.

Ook heeft zij zitting in de kwaliteitscommissie van Kijksluiter.

Haar werkzaamheden in patiëntenvoorlichting begonnen in 1987 bij de Stichting Health Base. Daar stond zij aan de wieg van de ‘Geneesmiddel Informatie Teksten’. Een bestand ‘bijsluiters’ voor het Pharmacom-AIS.

Verder was zij op de Universiteit Utrecht faculteit Farmacie van 2002- 2007 docent en leerlijnconsulent schriftelijke communicatie.

Daarnaast was zij tussen 1991 en 1998 coördinator van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen (Universiteit Utrecht). De Wetenschapswinkel regelde dat (vooral) patiëntenverenigingen gratis onderzoek konden laten uitvoeren op de universiteit. Meestal betroffen dit afstudeerscripties of bijvakonderzoeken. Belangrijk was dat de onderzoeksresultaten zo gepresenteerd werden dat ze begrijpelijk waren voor de klanten van de winkel.

Rijvaardigheidsbeïnvloeding door geneesmiddelen

Hilka Wolschrijn legde de basis voor een classificatiesysteem voor rijgevaarlijke geneesmiddelen. Bij het toenmalige Instituut voor Geneesmiddelen, Veiligheid en Gedrag heeft zij tussen1988-1990 de haalbaarheid van dit classificatiesysteem onderzocht. Het categoriseringssysteem Wolschrijn en de Gier is in 2008 in Nederland in gebruik genomen.
Hierover heeft Hilka sindsdien cursusbijeenkomsten ontwikkeld voor en gegeven aan Nederlandse en Belgische apothekers en artsen (resp. de cursussen Rijgevaarlijke Geneesmiddelen en Medicatie en Verkeer), meerdere e-learningcursussen Verkeer en geneesmiddelen geschreven of verzorgd voor apothekers, artsen en apothekersassistenten.
Op de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Farmacie heeft zij in 2010 meegewerkt aan een onderzoek naar de ICT-mogelijkheden voor de implementatie van het classificatiestysteem rijgevaarlijke geneesmiddelen in apotheken.

Sinds 2018 schrijft Hilka regelmatig verkeersdeelname adviezen in opdracht van de apothekersorganisatie KNMP

Educatie

Hilka heeft ervaring met lesgeven aan studenten farmacie, apothekers en apothekersassistenten. Bovendien heeft ze voor deze groepen onderwijsmateriaal ontwikkeld.

Op de Universiteit Utrecht, Farmacie was zij tussen 2002- 2007: coördinator van het onderwijsblok Geneesmiddelinformatie. Hier heeft zij tevens onderwijsmateriaal voor ontwikkeld.

Vanuit B&W maakt zij (e-learning)-cursussen en geeft trainingen voor apothekersassistenten en apothekers.

Overige ervaring

Auteur Doping Almanak in opdracht van Amsterdam Medical Press, Noordwijk ; Inventarisatie thema ‘verspilling in de gezondheidszorg’ voor de Consumentenbond; 1988 Vrije Universiteit Amsterdam; onderzoek Farmacochemie.